Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laadittu 01.08.2017

1. Rekisterinpitäjä

Best-User
(1876267-9)
jukka@konetori.com

2. Rekisterin nimi

Konetori.com verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen palvelussa ja välittämiseen hakupalvelun käyttäjille. Rekisterin käyttötarkoitus on ylläpitää sähköposti- ja yhteystietohakemistoa. Rekisterinpitäjällä on oikeus julkaista asiakkaiden sähköpostiosoitteet joko kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa. Tietoja voidaan käyttää myös valtakunnallisessa ja kansainvälisessä palveluissa. Käyttäjä voi halutessaan julkistaa osan tiedoistaan muille Konetori.com palvelun käyttäjille seuraavasti:

Käyttäjäprofiilissa käyttäjäprofiili on Konetori.com sivuilla näkyvä käyttäjän esittelysivu.
Profiiliin on koottu rekisteristä ne tiedot joiden näytön käyttäjä on sallinut.
Käyttäjähaussa Käyttäjän tiedot voidaan hakea tietyin hakukriteerein

4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätunnuksen rekisteröimiseksi ainoastaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus ovat pakollisia tietoja. Käyttäjätunnus puolestaan on käyttäjän valitsema yksilöllinen nimi jolla käyttäjä tunnistetaan palvelussa. Muut tiedot ovat vapaaehtoisia ja käyttäjä voi tarkasti kontrolloida niiden näkyvyyttä Konetori.com sivustolla määritettävien yksityisyysasetusten avulla. Käyttäjä voi antaa itsestään vapaavalintaisia tietoja. Palvelun käytöstä kerätään seuraavia tietoja: tiedot palvelun hakukerroista ja kokonaismääristä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot ovat pääasiassa asianomaisten (rekisteröityneen käyttäjän) itsensä antamia. Asianomaisilla oma mahdollisuus luoda, päivittää ja poistaa omia tietojansa.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tiedot jotka asianomainen on antanut ovat kaikkinensa julkisia ja näin toisten palvelun käyttäjien saatavilla. Konetori.com eri palveluista sekä niiden käytöstä voidaan julkaista tilastollista materiaalia. Tässä tapauksessa yksittäisen käyttäjän tiedot eivät kuitenkaan ole tunnistettavissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. ATK:lle talletetut tiedot, Asianomaisilla on pääsy vain omiin tietoihin ja niiden ylläpitoon, rekisterin ylläpitäjällä koko rekisteriin. Pääsy ylläpitoon on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Bestuser
Kalevalankatu 15 A 8
70500 KUOPIO
Gripen Wheels Finland Oy on suurin itsenäinen raskaan kaluston renkaiden ja vanteiden tukkuliike Suomessa
Osta ja Myy Metallintyöstökoneet Metallitorilla
Ojala Machine
Metsä-Trans