Vimelco Oy


Puhelin
+358 (0)50 456 8144
Osoite
Kerkkolankatu 30
05800 Hyvinkää
Yhteyshenkilö(t)
Kiviaines:
Lampinen Mika +358(0)50-4568142
Kierrätys, jätteenkäsittelylaitteet ja energiapuu
Lauri Rahikainen +358 (0)50 456 8143
Sisko Salonen +358 (0) 40 756 0490
Koneiden huolto- ja korjauspalvelut,
Tuomas Kaartinen +358 (0)50 456 8157
Jani Naukkarinen +358 (0)50 4568149
Palvelemme Teitä mielellämme kaikissa materiaalin käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. www.vimelco.fi
Sähköposti
mika.lampinenvimelco.fi
lauri.rahikainenvimelco.fi
tuomas.kaartinenvimelco.fi
jani.naukkarinenvimelco.fi
paivi.virtanenvimelco.fi
sisko.salonenvimelco.fi


Vimelco Oy on Hyvinkäällä toimiva materiaalinkäsittelykoneita maahantuova yritys, joka on perustettu vuonna 1986. Toimitamme koneita ja laitteistoja kiviaines- ja kierrätysalalle, kuten kivi-, jäte- ja puumurskaimia ja hakkureita, täry-, rumpu-, tähti- ja erikoisseuloja, tuuliseuloja, kuivaus- ja pesulaitoksia, magneetti- ja pyörrevirtaerottimia, ballistisia erottimia, optisia erottimia sekä mobiilikuljettimia. 

Sijaintimme:Osta ja Myy Metallintyöstökoneet Metallitorilla
Ojala Machine